سلام

سلام زندگی سلام

سلام عشق ناب من

سلام لحظه های خوش

           تمام شد سراب من!

قسم به روز بودنم   

                           تمام شد نبودنم!

من آمدم به شوق تو 

که با تو عاشقی کنم

که در میان عشق تو

همیشه زندگی کنم                                                         

زسر زنو سرودنم

                           تمام شد نبودنم!

 دوباره روزهای ما

دوباره آسمان ما

ستاره های شهر ما

دوباره و دوباره ها

دوباره با تو بودنم

                           تمام شد نبودنم!....

/ 2 نظر / 20 بازدید
احسان

سلام. مبارک! پس بالاخره شد.... توی اين دنيای شلوغ که فقط آدمای مريض توليد می کنه وبلاگ راه خوبيه برای فراموش نکردن آدميت... به قول شمس: نيکو مرد بودن ديگر است و عاشق مرد بودن ديگر. و همين طور وبلاگ راه خوبيه برای شناختن آدم ها که فکرهاشون فرصت بروز پيدا نمی کنه.

ahmad

کار ما نيست شناسای راز گل سرخ کار ما شايد اين است که در افسون گل سرخ شناور باشيم