تقدیر

از جانان و شیوا  ، مونا ، لیلا (والبته آقا محمد) و احسان عزیز ممنونم!

 

 

یکنفربا من بخواند شعر های کهنه را

یکنفر با من بیاید این مسیر خسته را

یکنفر باید بداند روزگار رفته را !!!                  

/ 0 نظر / 13 بازدید