با ماه...

- به ماه می گویم؛

 به حرم شبهایی

            که همصدا بودیم

برای چشمانی

                که خیس می کردیم

به یاد آن شبها ؛

           - مبر مرا از یاد  

منم خیال عروج !

              منم صدای سکوت !

تو ماه می دانی ؛

                چقدر ترسیدم        

                      چقدر رنجیدم     

                             چقدر غم دیدم

تو ماه می دانی ؛

           چقدرتنهایی

                      در اوج بیماری      

                      میان ناله و تب

میان هق هق ودرد

          سکوت می کردم         

                    مرور می کردم        

                                  ...تمام دردم را ! 

شکوه پر می کرد

               دل خیال مرا

و من میان نگاه

                فقط به یاد بزرگی عشق می ماندم !

/ 2 نظر / 15 بازدید
نازی

وبلاگ زیبایی داری . به وب منم بيای خوشحالم کردی

مريم

از دل بر آمده بر دل نشيند ..../ و اين ماه غريب / تنها گوش شنوای شب / که از عمق تنهايی خبر دارد...